Ważna informacja

Informujemy, że w związku ze zmianami organizacyjnymi w firmie DBN Sp. z o.o. począwszy od dnia 1 lutego 2018 r.
wszelkie czynności związane z szeroko pojętą informatyką i telekomunikacją obsługiwać będzie nowy podmiot – firma:

DBNS Systemy Informatyczne spółka cywilna
ul. Żwirki i Wigury 56d, 43-19 Mikołów
NIP: 6351844761 REGON: 369163390

Nowy podmiot przejmuje wszystkie prawa i obowiązki związane ze świadczonymi do tej pory przez firmę DBN Sp. z o.o.
usługami informatycznymi, hostingowymi i telekomunikacyjnymi.

Wszystkie dane kontaktowe do firmy i osób dotychczas ją reprezentujących (w tym telefony, adresy email i korespondencyjne) pozostają bez zmian.